Publications De La Soci T D Histoire Turque

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 14.51 MB
Format: PDF, Docs
View: 6636
Download Read Online
Bu suretle, Hayâl ve Ortaoyunu târihinin şimdiye kadar karanlık kalmış bir köşesi
aydınlanacağı gibi, son asır ... Hayâlci, perde arkasından, Orta-oyunu'- nun zurna
veçiftnekkâresine karşılık, hem hânende hem def-zen, H ad v ad da p iş e kâr, ...

Real Encyclop Die Der Classischen Alterthumswissenschaft

Author: August Friedrich von Pauly
Publisher:
ISBN:
Size: 57.51 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3174
Download Read Online
X, 4Z0). ein bei Thymbra (s, d.) ... «er Skarnonder, sondern unmittelbar in eine
Bucht deS MeereS, den Karanlik Lima« (bei den Alten Partus ^ckseorum), fällt,
so daß wir, wenn er ... Tänze der tragischen und komischen Chöre aufgeführt
worden seien. Dagegen faßte G. Hermann (Opuse. VI. p. II. 1«s. Reue Zen. Lit.Ztg
. 1843.

D V N Keb R

Author: Jalāl al-Dīn Rūmī (Maulana)
Publisher:
ISBN:
Size: 42.48 MB
Format: PDF, ePub
View: 4276
Download Read Online
Zengibar, Habeş ve Hindû mûrâdifidir; karanlık anlamını verir; Rum da Türk
mürâdifidir; aydınlık, güzellik anlamlarına kullanılır. . 151, b. 1321. Zen c i - Ru m.
Bu da öyle. . 158, b. 1382. Bâyezî d. I. cilde, s. 21, b. 160 ın izahına bakınız (
Açılama, ...

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 29.11 MB
Format: PDF, Docs
View: 178
Download Read Online
Onun karanlik tarihinden ötürüdür. ... D. SALÂH. BÍRSEL. §¡¡RLER¡NÍ.
ANLATIYOR. Ben yazilarima çokluk küvük bir duyguyla baslanm. Ama yazi
gelisip de ... Ba- zen bir sözcük, bazen bir dize olarak belirlenir, blçim alir,
anahtar olur çiire.

Sel Uklu Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.12 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6577
Download Read Online
Yer sathının dibindeki sularda, kış tahavvülünde eve eden Dhanb ise, kış, şimal
ve karanlık timsâli olan Türklerin Kara Yılanına benzeyen bir tasavvurdu.
Selçuklu san'atında ... Selçuklu evreninin bir hususiyeti de, ba'zen kuyruğunda
bir ikinci baş bulunmasıdır. Kuyrukdaki baş ... Selçuklu Tarihi D. it M M. önder "
Ein neugefundtnes Rûmseldjukisches Drachenrelicf" , Archaeologischcr
Anzeiger, EVREN 177.

C Irilc Iplak

Author: Şahap Sıtkı
Publisher:
ISBN:
Size: 78.84 MB
Format: PDF
View: 7395
Download Read Online
Bas'V tavanli karanlik barakanrza b;r sen üktir gelmisti. B^den kamnm öniinde
mahailemi^u hek- Hsi helirrT. «Hikmet Bev o&brni. d«»dí. si-7i кяга- knidan ^
stivnHar » Bír sevden Rii"hplenm«:>'"m. ... папа&яп! fösterd': «Su kusla beraber!»
dedi. K^rat-ola ff'+tik Flimrlek; пяг»я&япа "ri ki- «¡i Rühin nkwordu. Bir; zen<*m bir
 ...

Tevfik Fikret Hayati Sanati Iirleri Hazirliyan Ya Ar Nabi

Author: Tevfik Fikret
Publisher:
ISBN:
Size: 16.38 MB
Format: PDF, ePub
View: 845
Download Read Online
6 BUtün âfâki istiâb eden boglukta nâlig-zen Hayâletler gezer, hep Dir^iruiueji
har U musteskal Bu muiug, miUterjs ... Sükûn ey'ra'd ü berk, ey sarsar-i hirs ü
emel, éy gân! ... hep birbirler.nden hör ve istiakald ugrafmg; bu ürkütücü, yirtici
karanlik hengamasl içinde bir heykel, demir bir sikunun üstünde, kayitsiz ve uivi,
bakar.

Manzume I Keskin

Author: Mustafa bin Osman Keskin
Publisher:
ISBN: 9789751621276
Size: 78.50 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3764
Download Read Online
... dá '1'migb'/ge sdye-i eáv‚d, gölge, gölgeli, ebedi gölge. iamir : ba/gò'1î1'1'/di/,
kalp, yürek, gönül. zan : regigüman, zan, ... kz; ;itá, kis, k1; mevsimi. zen (Far.) ...
ögle vakti. zulm : gü; т)' eefa' sдem, eziyet, haksizhk. zulumät : karanlik. zür (Far.)
 ...

E Er A K

Author: Aka Gündüz
Publisher:
ISBN:
Size: 16.73 MB
Format: PDF, ePub
View: 5650
Download Read Online
zen âşıklar sadece gülünç birer çifttirler. ... fildişi, saçlarının ne kadar abanoz
olduğunu ona da; dayısına da, annesine d^, anneannesine ve annebabasına da
kar defa söylemişimdir. ... Işık müesseseleri bozulduğundan ortalık zifiri karanlık.