Taras Bulba

Author: Nikolay Vasilyeviç Gogol
Publisher: Le Adri via PublishDrive
ISBN: 9635279906
Size: 51.61 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1179
Download Read Online
Kazaklar savaşın böylesine alışık değillerdi. Ataman geri çekilmelerini buyurdu. -
Saldırıyı durdurun, arkadaşlar! Ama sakın yıldığımızı sanmayın! Kenttekilerin
birini bile dışarı salarsam Hıristiyan değilim ben! En bayağısından Tarar gavuru
desinler bana! Köpekler, varsınlar içerde gebersinler. Böylece kenti çepeçevre
sardılar. Kent kuşatmada beklerken Kazaklar aylak duracak değillerdi elbet.
Yöredeki köyleri yağmalamaya, ekin yığınlarını yakmaya, biçilmiş tarlalara
hayvanlarını ...

Xinjiang Daki Milliyetler

Author:
Publisher: 五洲传播出版社
ISBN: 9787508503882
Size: 72.14 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2039
Download Read Online
Kazaklar, günümzde İslamiyet'e inanmalarına rağmen hayvan ve bitkilerin yanı
sıra doğuya ve atalara tapınananlar, hatta şeytan ve kötü ruhları kovan Şaman
büyücüler de hala mevcuttur. Kazakların sabit cammileri yok. Kazaklar, genellikle
keçe çadırda ibadet ediyorlar. Kazak milliyetinde İslami cenaze töreni
yaygınlaşırken ataları kurban keserek anma töreni yapılıyor ve eyer, yemek
aletleri, bıçak ve kılıç cenaze ile birlikte toprağa gömme adetleri korunuyor.
kazaklar hem Ramazan ...

Ve Durgun Akard Don 2

Author: Mihail Şolohov
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6054834290
Size: 60.87 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4268
Download Read Online
Düzenli görev tekerinden sökülüpalınan Kazaklar vagonlara doluşup Don'a
sevkedilmelerini beklemeye koyuldular. İkinci yedeklerin terhis edileceği yolunda
ısrarlısöylentiler vardı çünkü.Atlarına bakmıyorlardı, bütün günlerini pazar
alanlarında alışverişle geçiriyorlardı. Siperlerdengetirdikleri Alman battaniyelerini
, kasaturaları, kaputları, tütünüsatışa çıkardılar. Alayın cepheye dönmesi için
emirgelince hoşnutsuzluk açıktan açığa kendini gösterdi. İkinci Bölük cepheye
gitmeyeceğini ...

Ba Ka Kentler Ba Ka Denizler 1

Author: Murat Belge
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 975051260X
Size: 17.44 MB
Format: PDF, ePub
View: 4921
Download Read Online
O zaman, o sevginin bir kısmı da Kazaklar'a doğru akıyor; ya da tersine,
zihnimizdeki “Kazak Romansı” o şarkıdan öyle keyif almamızın bir kısmını
açıklıyor. Çünkü böyle bir “Kazak Romansı” var. Tolstoy'un Kazaklar'ından mı,
Gogol'ün Taras Bulba'sından mı, bunların hepsinden mi? Böyle oluşmuş, böyle
bir yerlerden gelen bir romans var ve bu her insanın içinde taşıdığı küçük
romansla kolay birlik kuruyor: özgür ve başına buyruk olma özlemi, “otorite”
antipatisi; doğa ve doğallık ...

Ve Durgun Akard Don 3

Author: Mihail Şolohov
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6054834304
Size: 17.68 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4487
Download Read Online
Kazaklar da dağınık sırayla arkasından aktılar. Orda burda atların yeleleri üstüne
eğilmiş beyaz şeritli kasketler, papaklar çarptı gözüne. Yanında tilki derisi papağı,
kısa gocuğuyla bir çavuş dörtnal gidiyordu. Kulağı ve yanağı çenesine kadar
kesilmişti. Birsepet dolusu olgun vişne ezilmiştisanki göğsünde. Kan içinde
dişleri görünüyordu. Kızıl Ordu erleride kararsızdılar, yarı kaçmak üzereydiler.
Geri çekilen Kazakları görünce yüreklenip atlarını çevirdiler. Geridekalan
birKazak rüzgâra ...

Ola And Bir Yaz 2

Author: Konstantin Fedin
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312738
Size: 61.96 MB
Format: PDF
View: 5643
Download Read Online
Don steplerini geçerken havacılarımız herhangi bir zorlukla karşılaşmaz, ama
piyademiz ve süvarimiz buraları geçemez. Arazinin vahşi, o bölge halkının
düşman olduğunu hepimiz biliyoruz. Yollar da kapalı olduğuna göre bu ilerleyiş
felaketle sonuçlanacaktır. Önceden de olduğu gibi Kazak kasabalarının üstüne
yürürsek, Kazaklar, bölgelerini korumak için Denikin'in saflarında toplanacaklar,
Denikin'i Don bölgesinin kurtarıcısı ilan edeceklerdir. Bunun sonunda da Denikin
eskisinden ...

Peygamber N Z Ndek M Llet T Rkler

Author: İbrahim SARI
Publisher: noktaekitap
ISBN: 6054746219
Size: 13.40 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6895
Download Read Online
Yermak ve arkadaşlarının esas gayeleri yağma ve soygunculuk yapmaktı;
Kazaklar, Urallar'ın arkasında kolayca yağma yapmak imkânını öğrenince, Sibir
arazisine gitmeğe hazırlandılar. Stroganovlar tarafından inşâ edilen müstahkem
mevkilerden hareketle, 1578, 1579 ve 1580 yıllarında Urallar'ı aşarak, Sibir'e
ulaşan nehirleri takiben Batı Sibir sahasına çıktılar ve buraları yağma etmeğe
başladılar. Kazaklar'ın önce 5.000 kişilik bir kitle teşkil ettikleri anlaşılıyor;
bunlardan mühim bir ...