Marifetname 3

Author: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.
Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
ISBN: 6053020583
Size: 58.79 MB
Format: PDF, Docs
View: 5880
Download Read Online
Aptal (bön) olanın aklını berraklaştırır, zekâsını keskin eyler; cimriyi cömert,
kibirliyi mütevazı, çirkini güzel eyler. Aşk birlikte oturup kalkmaya ne sıcak bir dost
, arkadaş olmaya ne güzel yârendir. O istediğini kahreden güçlü bir pâdişâhtır, ...

Eski T Rk Edebiyat K S M Naz M Ekilleri

Author: Halûk İpekten
Publisher:
ISBN:
Size: 67.96 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2332
Download Read Online
Redd-i matla' Kakıyup hışm ile ebrûlarını çîn eyler Turmaz ol şûh-ı cefâ-pîşe bana
kîn eyler Dökmege kanın erbâb-ı dilün ol hûnî Bileyüp hancer-i hûn-rîzini keskin
eyler Şöyle germiyyeti var âteş-i aşkun dilde Çeşme-i çeşmüm anı âb ile teskin ...

Ke K L Dergisi 43 Say

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.86 MB
Format: PDF, ePub
View: 4266
Download Read Online
diyerek yârinden başkasını yabancı bulma keyfiyetidir. Bu, öyle bir haslettir ki
ateşi serin ve selâmetli eyler, nârı serin sulara dönüştürür. Keskin bıçağı kör eyler
. “Sana emredileni yap babacığım!” diye Rabbisinin emrine tam teslimiyet
gösteren ...

Ismet D V Ni

Author: Mehmet İsmetî
Publisher:
ISBN:
Size: 31.12 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6765
Download Read Online
Dökmege kanım erbâb-ı dilüü ol huni Bileyüp hancer-i hün-rîzini keskin eyler 3.
Şöyle germiyyeti var âteş-i cışkun dilde Çeşme-i çeşmim anı âb ile teskîn eyler 4.
Beni şâd etmedi bir lahza visâliyle o şüh Dem-be-dem mihnet-i hecri ile ğamkîn ...

Manzume I Keskin

Author: Mustafa bin Osman Keskin
Publisher:
ISBN: 9789751621276
Size: 66.46 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1499
Download Read Online
Türkçe, arapça, Farsça Manzum sözlük Mustafa bin Osman Keskin, Atabey Kılıç
... nigahi Temasa kilsalar ol demde ani O cezb eyler dil-i bi-çaregani 3' $efi'ü'l-m
üznibin ol dosti D'DZMT : Sefi'ü'lmüznibin mahbüb-1 E 35 Cün emr oldiysa böyle
 ...

Dictionnaire Fran Ais Turc

Author: Thomas Xavier Bianchi
Publisher:
ISBN:
Size: 52.24 MB
Format: PDF
View: 6240
Download Read Online
... U*: iânmich, J· muchte'al – Qui brüle | r flamme , s-° : iâ1rdji, 5 = mouharrrq. –
Au fig, violent, W” hément, e· keskin, **hedi'd, · ! ekid. – Désir arkı · 3:
tehtiāqychedid i:m istek – Soif" -y • · keskin sou° - ARGUMENTAtioN , s. fém.,
eyler: · · burhân ...

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 32.10 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1207
Download Read Online
Sert sirke gendy kabina earar eder., Aks. 1080: Keskin sirke kabina (küpüne)
zarar(-dvr)., Tülb. 9245 : Keskin sirke kabina zarar verir., Izb. 364 : Yavuz sirke
küpüne ziyan eyler. 117. Kischi Khasdugi Khuinge [r : khuije] achur gendu
duscher.

Matmazel Noraliya N N Koltu U

Author: Peyami Safa
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550968
Size: 67.53 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2525
Download Read Online
Keskin ve gittikçe Eda Hanım'a ait olduğu anla.ılan bir ses onun adını çağırıyordu
. Tahta bölmeyi yumrukluyordu. ... bakıyor, sonra gözlerini yana doğru kaydırarak
dudaklarının ucuyla -galiba dua- bir .eyler okuyordu. Babu. da yatağın içinde ...

Kayseri Ve Y Resi K Lt R Sanat Ve Edebiyat Bilgi Leni Cilt A K

Author: Mustafa Argunşah
Publisher:
ISBN:
Size: 20.32 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6562
Download Read Online
Keskin'e göre lugat ilmi, her ilmin kapısıdır, hatta bu ilim aptal insanı bile
zekâlandırır: 28 Luğat oldı çü her 'ilmin kilidi Luğat 'ilmi zeki eyler belidi Keskin,
eserini Tuhfe-i Şâhidî'ye nazire olarak yazar, fakat eserinin ondan daha iyi
olduğu ...

T Rkisches Lesebuch

Author: Hendrik Boeschoten
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag
ISBN: 9783447036696
Size: 18.50 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5935
Download Read Online
"Bu yil burada da i§ yok, ama Haymana gene de bir §eyler vermi§tir. [11] Ama o
yilki ekin? ... Kalpakh subay, bizim bölük emini ile bir §eyler konu§tu, o zaman
anladim, subay kaçmiyor, askerin ilâçlarmi Keskin'e ta§iyormu§. Kinin, minin.