Osmanl

Author: Cem Oğuz
Publisher: Yeni Turkiye Yaynlar
ISBN:
Size: 60.72 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3167
Download Read Online
History of the Ottoman Empire.

Osmanl T Rkiye Ktisad Tarihi 1500 1914

Author: Şevket Pamuk
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750512634
Size: 17.24 MB
Format: PDF, ePub
View: 3697
Download Read Online
Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914’te ise Şevket Pamuk, bu tablonun aslî unsurları olan insanları taraf oldukları iktisadî ilişkiler içine yerleştirerek imparatorluğun iktisadî tarihini öne çıkarıyor.