Daha D N Ya Ad Lar

Author: Mehmed Niyazi
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552138
Size: 42.63 MB
Format: PDF, Docs
View: 528
Download Read Online
Temizlemek için çamurlu elini yetimin başına sürmüş. Yetim kendisini okşadığı
inancıyla sevinince, Allah da o sarhoşun bütün günahlarını affetmiş. İhsan Efendi'
nin son cümleleri Deli Fazlı'nın beyninde şimşeklerin çakmasına sebep oldu. Onu
Azmi ısrarla camiye getirmişti; kendisini tanıyor, içkiden, kadınlardan tamamen
kurtulup ibadetlerini yerine getireceğine inanmıyordu; fakat İhsan Efendi eline
kurtuluş reçetesini tutuşturmuştu; “Ah öyle bir çocuk!” diye içinden geçirdi.
Namazdan ...

Ki Cihan Sultan Hazret Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem

Author: Nilüfer KAHYA
Publisher: Blue Dome Press
ISBN: 6056627705
Size: 33.94 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3867
Download Read Online
Belli ki mahzun anne artık dünyaya veda etmek üzereydi. Gözleri hep oğlunun
üzerindeydi. Zaten yetim olan oğlunu öksüz bırakıp gideceğine yanıyor, sürekli
ağlıyordu. Onun bu hâli, Ümmü Eymen ile Efendiler Efendisi'ni de ağlatmıştı.
Annesinin başı dizlerinin üzerinde olan Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem),
gözyaşlarını durduramıyor ve sürekli, – Anneciğim nasılsın, diye soruyordu.
Biricik oğlunu uzun uzun süzen Hazreti Âmine, O'na son sözlerini söyledi: – Ey
çekilen dehşetli ...

Umre Rehber

Author: Mutlu Dikmen
Publisher: Mutlu Dikmen
ISBN:
Size: 65.31 MB
Format: PDF, Docs
View: 4841
Download Read Online
Babamı son ziyaret edişimizde bende kimse görmeden terliğimi babamın kabri
üstüne gömüverdim. İşte şimdi benim terliğim de hep babamla kalacaktı. Evet
demiştim ya, bir güneşimi, bir babamı, bir de terliklerimi bırakmıştım geride.
Babam ve terliklerim hep oradaydı, gelemezlerdi. Ama güneşim hep
yanımızdaydı. Yetimlerin efendisi, yetimlerini hiç ışıksız bırakır mü? Dünyanın bir
ucuna gitmiş olsaydık bizi bırakmayacağını biliyordum. Gözümüz gönlümüz
seninle aydınlanır Efendim, ...

Nur Kandili Veli G Nenli Mehmed Efendi

Author: M. Fatih Çıtlak
Publisher: Sufi
ISBN: 6055215233
Size: 29.21 MB
Format: PDF, Docs
View: 5664
Download Read Online
Rahim Arabacı Efendi, Gönenli Mehmed Efendi'nin, Mevlid'in sonunda kendisine
ait olduğunu tahmin ettiği çok güzel bir mersiye okuduğunu rivayet etmiştir: ittim n
'olmu tu Muhammed'in annesi, babası Dünyaya te rif etmeden ölmü tü babası, ...
yavrucu um, senin peygamberli in görsem, u dertli annen derdine derman
bulsam. te annen de gider, sen kalırsın yetim, Senin gibi yavrumdan ayrılmak, ah
pek çetin, Ah, sular akıntıya akar, Ate dü tü üyeri yakar, te annen sana en son
bakar.

Bir Devrin Efendisi Lhan Ak N

Author: İLHAN AKIN
Publisher: İLHAN AKIN
ISBN:
Size: 10.73 MB
Format: PDF
View: 315
Download Read Online
diyerek, son nefesini vermiş, ruhunu teslim etmişti gerçek sahibine. Gözü yaşlı üç
yetim bırakmıştı geride. Yedi yaşlarında Ahmet, ondan iki yaş küçük Hasan ve en
küçüğü olan Hatice'yi emanet etmişti beyine. Mutlu günler geride kalmış, zor
günler başlamıştı Mustafa Efendi'ye. “Gülmeyen baş gülmez...” derlerdi ya halk
içinde, çocukluğundan beri gülmek nasip olmamıştı ne hikmetse. Bir başına
kalmak çok zordu hem de üç tane yetimle... Hele Fatma Hanım'ın yokluğu...
Alışamadı ...

Elo

Author: Abbas Sayar
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051551751
Size: 76.80 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6341
Download Read Online
Bir yetimin işi. Ucunda cümlemiz için dua var, sevap var. “Yusuf ağa” dedi yetim. “
Git!. danış!. Bir akıl öğren aklı erenden... Şu benim işimi bir başa çıkar..” Sen
düştün aklıma. Bu işi kül ufak ederse Ali Efendi eder dedim kendimce. Gayriye ...
Ali Efendi yaygın oturuşuna son verdi. Karşı duvarda gezinen bakışını topladı.
Dirseklerini masaya dayadı: Yusuf ağa, dedi. Bu oğlanın bu işe dayanacak
kuvveti var mı? Yetim, Ali Efendi. Yetim. Bir ipliğini çeksen kırk yaması birden
düşer cinsinden.

Kainat N Efendisi

Author: Murat Balıbey
Publisher: NUH YAYINLARI
ISBN:
Size: 42.54 MB
Format: PDF, Docs
View: 2319
Download Read Online
Hişam'ı ilk anda farkettiler ve yakalayıp hapsettiler. Sonra Iyaş'ın bulunduğu yere
gelerek, Iyaş'ı annesinin çok kötü olduğu yalanıyla kandırıp şehre çektiler. Onu
da gafil avlayıp aynı yere hapsettiler. İki Sahabe, Daha sonra Kâinatın Efendisi
kendilerini kurtarıncaya kadar hapiste büyük çileler çektiler. Hz. Ömer silahlı
olarak Kâbe'yi 7 kere tavaf etti. Makam-ı İbrahim'de namaz kıldı. “Kara olsun
yüzleri! Allah bunların burunlarını yere sürtsün!” diyerek müşriklere beddua etti.
Sonra onların ...

Br Him Efendi Kona

Author:
Publisher: KUBBEALTI PUBLISHING
ISBN: 9789757663478
Size: 60.76 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1444
Download Read Online
Son derece temiz kalpli fakat haddinden fazla saf bir kadin olan Haci Kalfa, Haci
Nâime Hanim olarak kocasiyla berâber Rumeli'ye gittikten sonra bir oglu olmustu
. Iste Hâlet Hanim'la ... ve sevimli Esad Bey'di. Ablasi ile aga- beyi, yetim
kardeslerini bagirlanna basacak, okuta- cak ve sonunda da evlendireceklerdi. ...
gelen maddelerdendi. Onun için akrabâlan, dostlan âilesi ve maiyetiyle [emri
altindakilerle] hos geçinmek, bilhassa affedilmesi mümkün IBRAHIM EFENDI
K0NAG1 259.

Tirebolu

Author: Ayhan Yüksel
Publisher:
ISBN: 9789756403099
Size: 45.73 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6378
Download Read Online
5] Vech-i meşrûh üzre Elevilti Memi-oğlu Kalafat Halîl fevt olup yetîmleri vâsîsi
olan Nâ'ib Osman Efendi mahdumlara Reşîd Efendi vekîl-i vâsîliği ve vekâleti bâ'
de's-sübût Besâne-oğlu yedinden merküm yetımlerin akçesi olarak yüz
doksansekiz guruş bi't-tamâm Reşîd Efendi ahz ü kabz edüp deyn-i mezkûrden
mezbûr Besâne halâs bulduğu işbu mahalle kayd olundu. Fî 20 Rebîü'l-evvel
sene 1227 [3 Nisan 1812] [s. 4/h. 6] Bundan akdem Trabzonlu merhûm Hobhob-
oğlu Süleyman ...